PLUSH FLOWERBALL 400MM - TAKASHI MURAKAMI

UNO-min.jpg
DUE-min.jpg
TRE-min.jpg
UNO-min.jpg
DUE-min.jpg
TRE-min.jpg
sold out

PLUSH FLOWERBALL 400MM - TAKASHI MURAKAMI

8,990.00

2008

Plush Flowerball of 400mm wide

Edition 71/200

Comes with a COA from Kaikai Kiki Co., Ltd

>>> FREE SHIPPING WORLDWIDE <<<

Add To Cart